PEG là gì? Ý nghĩa và cách tính chỉ số PEG

Đối với những nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, chắc chắn đã hiểu rõ PEG là gì. Bởi đây chỉ số định giá cổ phiếu, được các nhà đầu tư sử dụng để tìm kiếm cơ hội đầu tư với các mã cổ phiếu có giá tốt. Tuy nhiên, với những người mới bước chân vào thị trường chứng […]