Mỗi quốc gia đều có những chỉ số riêng để đánh giá hiệu quả kinh tế. GNI (Gross National Income) – Thu nhập quốc gia chính là chỉ số được chính phủ áp dụng trong việc đánh giá mức độ tăng trưởng kinh tế.Vậy chỉ số GNI là gì, cách tính GNI? GNI và GDP có mối quan hệ như thế nào? Tất cả sẽ được ustreet-dc.org giải đáp chi tiết qua bài viết dưới đây.

GNI là gì?

GNI từ viết tắt của Gross National Income, dịch ra tiếng Việt là thu nhập quốc gia. Đây là một trong những chỉ số tiêu dùng để phản ánh tổng thu nhập của một quốc gia. Chỉ số này được xác định dựa vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong và ngoài nước trong một khoảng thời gian nhất định, thường được tính là 1 năm.

GNI la gi

Ví dụ: một doanh nghiệp A có trụ sở chính ở Việt Nam nhưng có thêm các chi nhánh tại các nước khác trong khu vực Đông Nam Á. Thì giá trị tạo ra của doanh nghiệp ở cả Việt Nam và chi nhánh nước ngoài đều được tính vào chỉ số GNI.

Phương pháp tính GNI

Để tính được chỉ tiêu GNI, thường sẽ có 2 cách: theo giá hiện hành hoặc theo giá so sánh. Hãy cùng ustreet-dc.org tìm hiểu chi tiết 2 cách tính GNI dưới đây:

1. Tính GNI theo giá hiện hành

Thu nhập quốc gia (GNI)  

=

 

GDP

 

+

Chênh lệch giữa thu nhập của người lao động Việt Nam ở nước ngoài gửi về và thu nhập của người nước ngoài ở Việt Nam gửi ra.  + Chênh lệch giữa thu nhập sở hữu nhận được từ nước ngoài với thu nhập sở hữu trả cho nước ngoài

Trong đó

  • GDP: tổng sản phẩm quốc nội
  • Chênh lệch giữa thu nhập của người lao động Việt Nam ở nước ngoài gửi về và thu nhập của người nước ngoài ở Việt Nam gửi ra chính là phần còn lại giữa khoản tiền lương mà những người Việt Nam sinh sống, làm việc ở nước ngoài trừ đi khoản tiền lương người nước ngoài làm việc, nhận được bởi các công ty tại Việt Nam
  • Chênh lệch giữa thu nhập sở hữu nhận được từ nước ngoài với thu nhập sở hữu trả cho nước ngoài là phần chênh lệch giữa khoản tiền người Việt Nam tại Việt Nam nhận được từ các doanh nghiệp nước ngoài ở Việt Nam (nhân sự làm việc tại các công ty nước ngoài ở có trụ sở tại Việt Nam) trừ đi khoản tiền mà các doanh nghiệp phải trả cho các cá nhân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

2. Tính GNI theo giá so sánh

Thu nhập quốc gia (GNI) theo giá so sánh = Thu nhập quốc gia (GNI) theo giá hiện hành năm báo cáo
Chỉ số giảm phát GDP của năm báo cáo so với năm gốc so sánh

Ở cách tính này sẽ cần phải tính toán dựa trên dữ liệu của một năm chọn làm năm gốc để có thể đánh giá mức độ tăng trưởng kinh tế của quốc gia.

Mối quan hệ của GDP và GNI

GDP hay Gross Domestic Product là tổng sản phẩm quốc nội. Đây là chỉ số đo lường tổng giá trị của tất cả các hàng hoá và dịch vụ được sản xuất tại một quốc gia trong một thời kỳ nhất định (thường là 1 năm hoặc 1 quý)”. 2 chỉ tiêu GNI và GDP có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Trong công thức tính GNI đã nêu ở phần 2, đều có sự góp mặt của yếu tố GDP. 

Moi quan he giua GDP va GNI

Ví dụ: Sản phẩm nông sản A có dây chuyền sản xuất ở Việt Nam nhưng được xuất khẩu, bán trên thị trường Mỹ. Lợi nhuận mà nông sản A mang về là 1 tỷ USD/năm. Lúc này, 1 tỷ USD đó được tính vào GDP của Mỹ và GNI của Việt Nam. 

Chúng ta cùng tìm hiểu sự khác nhau và giống nhau của 2 chỉ tiêu kinh tế này:

Giống nhau:

  • GNI và GDP đều là được tính là số liệu cuối cùng của một sản phẩm trong một quốc gia tại kỳ nghiên cứu, thường là 1 năm.
  • Được tính toán dựa trên công thức xác định
  • 2 chỉ tiêu này được sử dụng để đánh giá sự phát triển kinh tế quốc gia, thuộc vào lĩnh vực kinh tế vĩ mô.
  • GNI và GDP được sử dụng phổ biến trên toàn thế giới.

Khác nhau: 

  • GNI là chỉ số kinh tế xác định tổng thu nhập của một quốc gia trong một thời gian, thường là một năm. Đây là chỉ tiêu được sử dụng để đánh giá thực lực của một quốc gia. 
  • GNI lớn hơn hay nhỏ hơn GDP tuỳ thuộc mối quan hệ kinh tế (đầu tư, vốn, lao động…) giữa một nước với nhiều nước khác.
  • Những nước có vốn đầu tư ra nước ngoài cao thì GNI lớn hơn GDP. Ngược lại, những nước đang tiếp nhận đầu tư nhiều hơn đầu tư ra nước ngoài sẽ có GDP lớn hơn GNI.

Kết luận

Trên đây là những thông tin cơ bản về GNI. Mong rằng qua bài viết bạn đã hiểu GNI là gì? Cách tính GNI như thế nào? Để từ đó, có thể hiểu rõ hơn về việc Chính phủ các quốc gia sẽ sử dụng công cụ tính toán nào để đánh giá sự tăng trưởng.