Thu nhập ròng là lợi nhuận doanh nghiệp nhận được sau khi trừ đi tất cả các khoản chi phí liên quan. Đây là chỉ số được cổ đông và các nhà đầu tư quan tâm nhất trong báo cáo thu nhập. Vậy cụ thể, thu nhập ròng là gì, cách tính thu nhập ròng như thế nào? Hãy cùng ustreet-dc.org tìm hiểu qua bài viết này nhé.

Thu nhập ròng là gì?

Thu nhập ròng trong tiếng anh là Net Income (viết tắt: NI). Đây là chỉ số thể hiện khoản lợi nhuận của một doanh nghiệp sau khi đã trừ đi toàn bộ các khoản chi phí, bao gồm: chi phí sản xuất, lương nhân viên, chi phí bán hàng, thuế, lãi vay và các khoản nợ phải trả,….

Thu nhap rong la gi

Thu nhập ròng là một trong những giá trị giúp cho chủ doanh nghiệp hay các nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Đồng thời, xác định được mức doanh thu vượt quá chi phí là bao nhiêu.

>> Xem thêm: Cổ phiếu penny là gì?

Công thức tính thu nhập ròng

Thu nhập ròng được tính như sau:

Thu nhập ròng = Tổng doanh thu – Tổng chi phí

Trong đó:

 • Tổng Doanh thu = Doanh thu thuần + Lợi nhuận thuần từ các hoạt động tài chính + Khoản thu nhập bất thường
 • Tổng chi phí = Giá vốn hàng bán + Quản lý chi phí doanh nghiệp + Chi phí bán hàng + Các chi phí bất thường khác + Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ý nghĩa của thu nhập ròng

Thu nhập ròng có ý nghĩa quan trọng đối với cả doanh nghiệp và nhà đầu tư. Cụ thể thu nhập ròng có những ý nghĩa như sau:

 • Thu nhập ròng thể hiện khoản tiền mà doanh nghiệp có được sau khi đã trừ đi toàn bộ chi phí. Nó phản ánh tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó, đánh giá được khả năng tái đầu tư và khả năng chi trả cổ tức cho các cổ đông.
 • Thu nhập ròng là giá trị thể hiện doanh nghiệp có khả năng như thế nào trong việc chi trả cổ tức, tái đầu tư hay mua lại cổ phiếu. 
 • Từ việc có dữ liệu liên quan đến thu nhập ròng, các nhà đầu tư có thể tính toán được chỉ số EPS (thể hiện mức thu nhập trên một cổ phiếu của nhà đầu tư). Bằng việc, lấy giá trị NI chia cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường. Theo đó, các nhà đầu tư sẽ có được cho mình một công cụ để đánh giá hiệu quả đầu tư.

Y nghia thu nhap rong

 • Dựa trên dữ liệu của lợi nhuận ròng, doanh nghiệp có thể đưa ra dự báo về thu nhập trong tương lai.
 • Dễ dàng so sánh lợi nhuận của 2 doanh nghiệp với nhau dựa trên giá trị của lợi nhuận ròng. Bởi thường các công ty sẽ thể hiện tỷ suất lợi nhuận ròng dưới dạng phần trăm (%) nên rất dễ để so sánh các công ty trong cùng ngành ở nhiều quy mô khác nhau.. 
 • Giúp doanh nghiệp xác định được mức doanh thu vượt quá chi phí là bao nhiêu. Để từ xem xét hoạt động đang có lãi hay bị lỗ.

Tuy nhiên, giá trị NI cũng có thể bị thay đổi bởi một vài thủ thuật trong kế toán. Nên để đánh giá chính xác, khách quan nhất về hiệu quả của doanh nghiệp, các nhà đầu tư cũng phải có được cơ sở dữ liệu tin tưởng, chính xác. 

Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập ròng

Thu nhập ròng có thể giúp ích rất nhiều cho nhà đầu tư và doanh nghiệp khi đánh giá lợi nhuận. Nhưng như đã nói ở trên thì chỉ số này cũng có thể bị thay đổi bởi một số thủ thuật trong kế toán. Cụ thể thu nhập ròng sẽ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố sau:

 • Chi phí hoạt động của doanh nghiệp: Doanh nghiệp sử dụng càng nhiều chi phí trong kinh doanh thì lợi nhuận ròng sẽ càng giảm. Chính vì vậy, thông thường, doanh nghiệp sẽ chỉ tính toán để sử dụng 25% – 30% doanh thu cho các chi phí.
 • Giá gốc của sản phẩm: Khi chi phí để tạo ra thành phẩm càng thấp thì lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp sẽ càng cao.  
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp: Đây là khoản chi phí mà các doanh nghiệp bắt buộc phải nộp cho nhà nước theo bậc quy định rõ ràng. Để tăng khoản lợi nhuận, doanh nghiệp cần phải tìm cách để bán sản phẩm với giá cao hơn, tiết kiệm chi phí tối đa. 

Kết luận

Hy vọng qua bài viết trên, các bạn đã hiểu rõ về thu nhập ròng là gì, công thức tính cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập ròng. Từ đó có thêm cách đánh giá hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trước khi quyết định đầu tư.