Trái phiếu chuyển đổi là gì? Lợi ích & rủi ro của Convertible Bond

Trái phiếu chuyển đổi (Convertible Bond) là loại trái phiếu mà người nắm giữ có thể chuyển đổi sang các loại cổ phiếu phổ thông hoặc tiền mặt. Thực chất, trái phiếu chuyển đổi chính là một nhánh nhỏ của trái phiếu, được phát hành bởi các công ty cổ phần. Để hiểu rõ trái phiếu chuyển đổi là gì […]

PEG là gì? Ý nghĩa và cách tính chỉ số PEG

Đối với những nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, chắc chắn đã hiểu rõ PEG là gì. Bởi đây chỉ số định giá cổ phiếu, được các nhà đầu tư sử dụng để tìm kiếm cơ hội đầu tư với các mã cổ phiếu có giá tốt. Tuy nhiên, với những người mới bước chân vào thị trường chứng […]